iFontCloud 文鼎雲字庫 - 即時滿足各種字體需求
文鼎新藝體
AR XinYi

AboutAR XinYi

文鼎新藝體系列,有別與特黑體的變化字型,改變斜筆筆型設計,呈現方正飽滿不失活潑的字型。 文鼎新藝體的斜筆筆型,有別傳統黑體的設計,將斜筆筆尾作左右橫向轉折的變化,字構方正平穩、風格柔和,適用於大看板、招牌、及印刷標題用字。

Filter

{{fontlist.length}} Fonts
  • {{candidate.content}}
TT

{{ fonts.font_name_local + ' / ' + fonts.font_name_global }}

TC SC JP KR
NT$ {{fonts.package_single_item[0].price_standard | number}}
NT$ {{fonts.package_single_item[0].price_standard | number}}
NT$ {{fonts.package_single_item[0].price_special | number}}
{{fonts.mark}}
{{ sampleTextDirtyFlag == true ? sampleText : fonts.sample_text}}
{{font.name_alias_local}}
{{ sampleTextDirtyFlag == true ? sampleText : fonts.sample_text}}
{{ tpm.name_local }} 授權範圍
NT$
{{ tpm.price_special == '-1' ? tpm.price_standard : tpm.price_special }}
/年
原價 NT: {{ tpm.price_standard }} /年 授權範圍

{{ tpm.desc_eng }}

授權數量
Plan List
Device
Price
{{ locale == language.EN ? plan.name_global : plan.name_local }}(Font List)
Device
Price
NT$ {{plan.price_standard | number}}
NT$ {{plan.price_special | number}}
NT$ {{plan.price_standard | number}}