iFontCloud 文鼎雲字庫 - 即時滿足各種字體需求
文鼎DC光璐硬笔楷书
AR DCGLYingBiKai

AboutAR DCGLYingBiKai

文鼎DC光璐硬筆楷書為長年奉獻於書法教育的陳艶瑜老師所書寫,老師認為硬筆書寫是與時俱進的工具,符合時代的需要、方便而存在,而書寫的筆法是文字的靈魂,伴隨著粗細、輕重、大小、長短、高低、疏密、主次、均間、居中、脈絡、穿插、避讓變化,寫出活力和諧的表現。

Filter

{{fontlist.length}} Fonts
  • {{candidate.content}}
TT

{{ fonts.font_name_local + ' / ' + fonts.font_name_global }}

TC SC JP KR
NT$ {{fonts.package_single_item[0].price_standard | number}}
NT$ {{fonts.package_single_item[0].price_standard | number}}
NT$ {{fonts.package_single_item[0].price_special | number}}
{{fonts.mark}}
{{ sampleTextDirtyFlag == true ? sampleText : fonts.sample_text}}
{{font.name_alias_local}}
{{ sampleTextDirtyFlag == true ? sampleText : fonts.sample_text}}
{{ tpm.name_local }} 授權範圍
NT$
{{ tpm.price_special == '-1' ? tpm.price_standard : tpm.price_special }}
/年
原價 NT: {{ tpm.price_standard }} /年 授權範圍

{{ tpm.desc_eng }}

授權數量
Plan List
Device
Price
{{ locale == language.EN ? plan.name_global : plan.name_local }}(Font List)
Device
Price
NT$ {{plan.price_standard | number}}
NT$ {{plan.price_special | number}}
NT$ {{plan.price_standard | number}}