iFontCloud 文鼎雲字庫 - 即時滿足各種字體需求
文鼎花栗體
AR HuaLi

关于文鼎花栗體

以花栗鼠与橡实外型做设计发想的Display Type。笔型设计带有圆润感,充满着花栗鼠小巧可爱的样貌,横、竖笔画无拘泥的建筑于字体结构,以律动的方式带出手写字的温度感,其展现花栗鼠的活力、不受拘束的性格,让使用者能透过花栗体可爱、自由的特色在生活中增加幸福感。

筛选条件

{{fontlist.length}} Fonts
  • {{candidate.content}}
TT

{{ fonts.font_name_local + ' / ' + fonts.font_name_global }}

TC SC JP KR
NT$ {{fonts.package_single_item[0].price_standard | number}}
NT$ {{fonts.package_single_item[0].price_standard | number}}
NT$ {{fonts.package_single_item[0].price_special | number}}
{{fonts.mark}}
{{ sampleTextDirtyFlag == true ? sampleText : fonts.sample_text}}
{{font.name_alias_local}}
{{ sampleTextDirtyFlag == true ? sampleText : fonts.sample_text}}
{{ tpm.name_local }} 授權範圍
NT$
{{ tpm.price_special == '-1' ? tpm.price_standard : tpm.price_special }}
/年
原價 NT: {{ tpm.price_standard }} /年 授權範圍

{{ tpm.desc_chs }}

授權數量
选取方案
授权数量
单价
{{ locale == language.EN ? plan.name_global : plan.name_local }}(认识方案)
授权数量
单价
NT$ {{plan.price_standard | number}}
NT$ {{plan.price_special | number}}
NT$ {{plan.price_standard | number}}